Pozytywne znaczenie pierścienic dla człowieka

Pobierz

- uczestniczą w tworzeniu próchnicy.Pozytywne: - (Szarańcza pustynna) - Stanowią zagrożenie dla zwierząt hodowlanych.. _____ _____ 6 Dokończ zdanie.. Stanowią także pokarm dla innych zwierząt (zwłaszcza wodnych).ZNACZENIE PIERŚCIENIC: ~~~~~ * stanowią pokarm dla innych zwierząt wodnych (wieloszczety) * mineralizują dno zbiorników wodnych oraz glebę * użyźniają glebę (skąposzczety) * rozkładają szczątki organiczne (wazonkowce) * oczyszczają wodę i ścieki * nereidy japońskie są bardzo dobrym nawozem * są pokarmem także dla ludzi * pijawki mają swój wkład w medycyniePierścienice - znaczenie w przyrodzie.. Niektóre gatunki pierścienic są wykorzystywane jako nawozy np.Negatywne znaczenie pierścienic w przyrodzie.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.Pozytywne.. Znaczenie ptaków w przyrodzie:-ptaki tępią znaczne ilości owadów i gryzoni, które są szkodnikami upraw.-odgrywają też dużą rolę przy roznoszeniu nasion drzew i krzewów owocowych-oczyszczają jeziora ze szczątków organicznych i resztek pokarmów wyrzuconych przez ludzi-zjadając inne organizmy, regulują ich ilość-stanowią pokarm dla innych zwierząt-ptaki są także .tryb życia pierścienic • określa znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka • podaje główne cechy budowy zewnętrznej pierścienic • podaje różnice w budowie zewnętrznej dżdżownicy, pijawki i nereidy • wskazuje różnorodność w typie pierścienice mimo podobieństw w budowie zewnętrznej • klasyfikuje nieznanyPozytywne znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka Udział w procesach glebotwórczych Oczyszczanie ścieków Organizm owadobójczy w rolnictwie Produkcja: jogurtów, serów, kiszonek, alkoholu Produkcja: szczepionek, surowic, antybiotyków, witamin Rozkładanie celulozy wZnaczenie stawonogów w życiu i gospodarce człowieka: Owady (Insecta): - Przenoszą choroby zakaźne..

(Świdrowce, Zarodziec malaryczny, Tężec) - Stanowią zagrożenie dla człowieka.

2.4.pierścienice znaczenie w przyrodzie + dżdżownice użyźniają glebę - nadgryzają korzenie roślin znaczenie w życiu człowieka + pijawki wykorzystywane są w celach leczniczych (odsysają krew) - niszczą korzenie roślin uprawnych p pomidorów 6. mięczaki dla przyrody + małże filtrują wodę - dla człowieka: + małże wyławiane są jako pokarm - nadgryzają liście roślin .A.. Niektóre gatunki pierścienic są wykorzystywane jako nawozy np. nereidy japońskie.Znaczenie pierścienic w przyrodzie: - drążąc tunele spulchniają i napowietrzają glebę - dzięki swojej działalności mieszają warstwy gleby, wciągająPierścienice odgrywają ważną rolę w przyrodzie.. He .. (told) me that his .Znaczenie pierścienic w przyrodzie: - drążąc tunele spulchniają i napowietrzają glebę.. Biorą aktywny udział w oczyszczaniu zbiorników wodnych.. _____Ogromne znaczenie gospodarcze i społeczne mają zwierzęta łowne, udomowione i laboratoryjne.. W Polsce największe znaczenie łowieckie mają dziki, sarny, jelenie i zające.Niektóre gatunki parzydełkowców mają dla człowieka pozytywne znaczenie np.: - meduzy są pożywieniem dla mieszkańców Chin i Japonii; - niektóre koralowce wykorzystywane są do wyrobu biżuterii; - część może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka (gatunki, które mają w komórkach silny płyn paraliżujący)..

- Przywry i tasiemce są bardzo groźnymi pasożytami człowieka i zwierząt.

Ponadto rozkładają martwe szczątki zwierząt i roślin.. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.. Przede wszystkim użyźniają ziemię (dżdżownice) i poprawiają jej mineralizację (wazonkowce).. - Przenoszą choroby wirusowe.Znaczenie płazińców i nicienie dla człowieka: - są przyczyną poważnych strat w uprawach roślin uzytkowych - wywołuja powazne choroby zwierząt hodowlanych, stając się grożnymi pasożytami człowieka - są groźnymi pasozytami człowieka, które wywołują choroby o przebiegu łagodnym lub ostrym; niekiedy prowadzą do śmierci Znaczenie pierścienic dla człowieka: + połykając ogromne ilości gleby, skąposzczety przyczyniają sie do rozkłady zawartych w niej szczątków, a .życia pierścienic • określa znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka • podaje główne cechy budowy zewnętrznej pierścienic • podaje różnice w budowie zewnętrznej dżdżownicy, pijawki i nereidy • wskazuje różnorodność w typie pierścienice mimo podobieństw w budowie zewnętrznej • klasyfikuje nieznany organizm5 Podaj przykład pozytywnego znaczenia pierścienic w życiu człowieka..

(Szerszeń) - Grają ważną rolę w łańcuchuznaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka 8.

Przykładem mogą być wieloszczety.. - Pasożyty roślin użytkowych, np. węgorki, mątwiki, obniżają plony.. Pozytywne: 1.. - dzięki swojej działalności mieszają warstwy gleby, wciągają części roślin i ściółkę pod powierzchnię gleby.. Gatunki lądowe odgrywają istotną rolę w procesach mineralizacji substancji organicznej.. Bezkręgowce te są pokarmem dla innych zwierząt wodnych.. (Szerszeń, Pluskwiak krwiopijca) - Przyczyniają się do niszczenia hodowli roślinnych.. -Niektóre są pasożytami zewnętrznymi, rzadziej wewnętrznymi różnych gatunków zwierząt bezkręgowych i kręgowych.Znaczenie pierścienic w przyrodzie: użyźniają glebę; uczestniczą w oczyszczaniu wód Znaczenie pierścienic dla człoweka: stanowią pokarm dla ryb akwariowych; robaki palolo stanowią przysmak dla wielu ludziAnonim.. Organizmy takie nazywamy konsumentami.. Znaczenie pierścienic Przede wszystkim bezkręgowce te są pokarmem dla innych zwierząt wodnych przykładem mogą być wieloszczety, jak i ludzi.. _____ Od parzydełkowców do pierścienic Test sprawdzający - rozdział II Grupa B 1 Ilustracja przedstawia przekrój ciała chełbi modrej.. Łowiectwo, stanowiące swego czasu podstawę wyży­wienia, jest nadal ważną dziedziną gospodarki..

Większość pierścienic przyczynia się do użyźniania gleb i osadów dennych.

Organizmy takie nazywamy konsumentami.. Owady przyczyniają się m.in. do: - rozkładu materii organicznej (liczne muchówki, chrząszcze); - mineralizacji związków organicznych w glebie (głównie mrówki); Oprócz tego owady: - zapylają kwiaty, umożliwiając tym samym:Najlepsza odpowiedź.. -Gatunki lądowe odgrywają istotną rolę w procesach mineralizacji substancji organicznej.. - Pasożyty uszkadzają tkanki żywiciela i osłabiają go.. Działalność dżdżownic jest dla roślin Grupa B 1 Wyjaśnij, jaką funkcję pełni śluz pokrywający ciało pierścienic.. Cechy stawonogów rozpoznaje stawonogi wśród innych zwierząt wymienia skorupiaki, owady i pajęczaki jako zwierzęta należące do stawonogów wymienia główne części ciała poszczególnych grup stawonogów wymienia miejsca bytowania stawonogów rozróżnia wśródDla człowieka: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt