Test z jednostki mieszkalnej

Pobierz

1) Ile m2 powinien mieć salon w apartamencie?. Która z polskich sieci hotelowych ma hotel poza granicami kraju?. Rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.. Podczas wykonywania prac porządkowych w jednostce mieszkalnej, drzwi wejściowe powinny być answer choices zamknięte, z zawieszoną na klamce wywieszką Proszę nie przeszkadzać.. Testy zdalne, wyniki, klucze i odpowiedzi.Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.. B. pokój dwuosobowy bez łazienki.. codziennie tylko na życzenie gościa.. Pracownik służby pięter powinien uzupełniać asortyment minibaru w pokoju hotelowym.. D. Connecting room.Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.. B. Pokojowa lotna.. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ atramentem.. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.. 35.W restauracji hotelowej zamówiono obiad z kuchni tureckiej dla grupy turystów.. Zadanie 3.. Czytaj uważnie wszystkie zadania.. Węzeł sanitarny w jednostce mieszkalnej wyposażony w umywalkę lub zestaw umywalek, wannę, natrysk, bidet, WC oraz elementy dodatkowe to węzeł:Jednostki mieszkalne - Teleturniej.. Kołdra szt. 1 4. a) 35m2 b) 25m2 c) 15m2 2) Na którym piętrze znajduje się Penthouse?.

Hocker to:Funkcje jednostki mieszkalnej.

Który z pracowników hotelu powinien sprawdzić przygotowanie jednostki mieszkalnej przed przyjazdem gościa specjalnego?. Druki potrzebne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.. Pytanie nr 45152 - Który z wymienionych pracowników zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku w holu recepcyjnym .. Która potrawa narodowa powinna byd podana gościom ?. Skrót DWOB oznacza A. pokój twin.. Cannelloni ze szpinakiem.. uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp.. Jednostkę mieszkalną składającą się z wydzielonych pomieszczeń: sypialnianego i wypoczynkowego z aneksem kuchennym określa się jakoanswer choices Kierownik pięter Pokojowa lotna.. Przykład: - średnia frekwencja : 50,76%Jednostka mieszkalna jako podstawowa kom rka strukturalna w obiektach hotelarskich i ze wzgl du na swoj powtarzalno ma wp yw na: warto ci u ytkowe pionu pobytowego, sprawno systemu organizacji pracy, unifikacj wyposa enia i rodk w technicznych, kszta towanie przestrzenno-architektoniczne obiektu, koszty realizacji i eksploatacji.Który z wymienionych pracowników zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku w holu recepcyjnym w hotelu z rozbudowaną strukturą organizacyjną?. .TECHNIK HOTELARSTWA - CZERWIEC 2013 Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy) Andrzej Milecki, dyrektor Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warszawie, złożył pisemne zamówienie na usługę hotelarską do pensjonatu Halityt*** w Wieliczce na przygotowanie i zorganizowanie pobytu uczniów dwóch klas szóstych wraz z opiekunami w terminie od 16 do 19 września 2013 roku - Załącznik 1.EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2020 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Instrukcja dla zdającego 1..

Który typ jednostki mieszkalnej został przedstawiony na planie?

C. Kofte z kaszą.. Jednostki mieszkalne - Gameshow quiz 1) Ile m2 powinien mieć salon w apartamencie?. Poduszka szt. 5.Procedura sprzątania jednostki mieszkalnej zajętej przez gościa 1 przygotować wózek obsługowy (pobierz niezbędne środki czystości, sprzęt oraz materiały i elementy wyposażenia jednostki mieszkalnej, w tym zgodnie z wykazem czystą bieliznę pościelową, ręczniki, brakujące przybory oraz galanterię łazienkową Sprzątanie pokoju1.. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.. a) Jednoosobowy b) Dwuosobowy c) Trzyosobowy 4) Co to jest Quad room?Jednostki mieszkalne w obiektach hotelarskich dzieli się answer choices Podstawowe i specjalne Specjalne i standardowe Podstawowe i rezydencyje Apartamentowe i standardowe Question 5 30 seconds Q. answer choices tylko po wyjeździe gościa.. Białostocka 24 , 16-300 Augustów tel./ fax: +48 87 600 14 43 Karta sprawdzania jednostki mieszkalnej Data kontroli: ……………………………………………… Numer pokojuEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.. Pytanie nr 45153 - Który typ jednostki mieszkalnej został przedstawiony na planie?mieszkalnej (poduszki, wykładziny, zasłony) 45.. B. Pokojowa.. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ atramentem.. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów..

8.Wykaz wyposażenia jednostki mieszkalnej (dla 1 zdającego) III.

a) 35m2 b) 25m2 c) 15m2 2) Na którym piętrze znajduje się Penthouse?. Czytaj uważnie wszystkie zadania.. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.. Pytanie nr 45151 - Codzienna kontrola czystości i estetyki pokoi hotelowych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych, spraw.. Testy zdalne, wyniki, klucze i odpowiedzi.D.. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim.Strona 10 z 14 Karta sprawdzania jednostki mieszkalnej przez inspektora służby pięter Pensjonat Gondolia**** ul. Inne funkcje wynikające z potrzeb gościa to: - komfort akustyczny (izolacja hałasu) - komfort oświetleniowy (światło dzienne i światło sztuczne) - komfort bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed kradzieżą, pożarem itp.) - komfort termiczny (klimatyzacja, ogrzewanie)Jeżeli tak, to korzystając z karty rejestracyjnej gościa i informacji dodatkowych, wypełnij raport rzeczy znalezionych, który znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym (za datę znalezienia rzeczy przyjmij datę wyjazdu gościa), - sprawdź, czy wyposażenie jednostki mieszkalnej jest zgodne z wykazem, który znajduje się w szafie lub wnęce garderobianej,Pytanie nr 24.. STRONA GŁÓWNA; .. - dokument związany z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia grupy gości: kartę sprawdzania jednostki mieszkalnej dla kierownika służby pięter..

a) 1 b) 3 c) Ostatnim 3) Jaki rodzaj jednostki mieszkalnej znajduję się na zdjęciu?

a) Jednoosobowy b) Dwuosobowy c) Trzyosobowy 4) Co to jest Quad room?Zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi jednostka apartamentowa w hotelu 5* powinna obejmować co najmniej: answer choices a) salon z aneksem kuchennym, sypialnię z łazienką, część wejściową pomocniczą b) salon, sypialnię z wydzielonym dodatkowo WC, część wejściową pomocniczą z łazienkąDo podstawowych funkcji jednostki mieszkalnej nie zaliczamy funkcji answer choices spokoju i pracy pracy i wypoczynku noclegu i wyżywienia wypoczynku i braku poczucia bezpieczeństwa Question 3 30 seconds Q.. B. Carpaccio z wołowiny.. w sejf depozytowy.. Nocny stolik lub półka nad łóżkiem szt. 1 3.. C. pokój przechodni.Otworzyć pokój i wejść z gościem oraz drugą pokojową jako świadek Question 14 30 seconds Q.. Pokój hotelowy powierzchnia zajmowana przez wyposażenie meblowe powinna kształtowac się w granicach 40-50%.. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL .. Karta sprawdzania jednostki mieszkalnej przez inspektora służby pięter Hotel Pasylia***** ul. Krakowska 34 57-350 Kudowa-Zdrój tel./fax: +48 .. Przykładowe arkusze, rozwiązania zadań, testy z kwalifikacji w zawodzie.. Rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.. Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego Lp.. Elementy wyposażenia jednostki mieszkalnej Jednostka miary Ilość 1. a) 1 b) 3 c) Ostatnim 3) Jaki rodzaj jednostki mieszkalnej znajduję się na zdjęciu?. 8.Zamówienie obejmuje organizację przygotowanego przez firmę szkolenia z zakresu animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży dla pracowników hoteli i studentów hotelarstwa.. Czas trwania doby hotelowej określa: a) ustawa o usługach turystycznych b) regulamin hotelowy c) nie jest ustalony 46.. Łóżko lub tapczan jednoosobowy szt. 1 2.. - dokument związany z przygotowaniem jednostki mieszkalnej na przyjęcie gościa: procedurę przygotowania posprzątanego pokoju dla gościa specjalnego w dniu przyjazdu.RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).. A. Pampuchy w sosie.. C. Korytarzowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt