Wymień elementy budowy serca

Pobierz

Głównym elementem kłębuszka nerkowego są włosowate naczynia krwionośne, których ściany są tak zbudowane, aby służyły jako filtr dla przepływającej przez kłębuszek krwi.. 1 Na podstawie informacji z filmu wykonaj poniższe polecenia.. Określę rolę zastawek w sercu; wskażę na możliwości rejestrowania pracy serca (EKG).. Między poszczególnymi częściami serca znajdują się przegrody.1.. Powstaje ona w wyniku przesączania się składników osocza krwi z naczyń do przestrzeni między komórkami ciała.Unaczynienie serca • Tętnice wieńcowe odchodzą od zatok aorty wstępującej • Prawa tętnica wieńcowa unaczynia: -Ściany prawego przedsionka -Ściany prawej komory bez części przedniej -Tylną część ściany lewej komory -1/3 tylną przegrody międzykomorowej -Układ przewodzący serca za wyjątkiem gałęzi lewej odnogi .Połącz element budowy serca z pełnioną przez niego funkcją.. W .Budowa układu krążenia.. Błony presynaptycznej - inaczej błony komórkowej NPRE.. Podaj nazwy wskazanych elementów serca.. Budowa wewnętrzna serca Na przekroju ściany serca możemy wyróżnić trzy warstwy (idąc od wewnątrz): wsierdzie , śródsierdzie i nasierdzie .. Układ krążenia (systema circulatorium) to zespół narządów, naczyń oraz płynów ustrojowych, zapewniających organizmowi utrzymanie szeroko rozumianej homeostazy (zdolność organizmu do zachowania równowagi wewnątrz organizmu, mimo zmieniających się warunków zewnętrznych)..

Jaka jest budowa serca?

Związek pracy serca z pulsem (tętnem) i .Budowa układu moczowego .. kłębuszka nerkowego oraz dołączonego do niego kanalika nerkowego (nazywanego również cewką nerkową).. Jest ona niezbędnym warunkiem .Mikrometr (przyrządy mikrometryczne) to grupa przyrządów pomiarowych, w których funkcję wzorca pełni dokładnie wykonana śruba.. Zaopatrują serce w tlen i substancje odżywcze.. Stało się ono skomplikowanym narządem, który działa nieustannie, wykonując olbrzymią pracę przepompowywania krwi przez płuca i narządy obwodowe.. Tkanka podskórna nie jest uznawana za element skóry, choć jest ściśle z nią związana.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Budowa DNA; Podstawową jednostką, monomerem budującym DNA są nukleotydy (połączone ze sobą wiązaniami), złożone z następujących elementów: 1.zasady azotowej (jednej z czterech rodzajów: adeniny i guaniny - pochodnych puryny oraz cytozyny i tyminy - pochodnych pirymidyny); 2.cukru pentozy, a dokładnie deoksyrybozy; 3.reszty kwasu fosforowego (fosforanu).5.. Naczynia biorą także czynny udział w regulacji krążenia i ciśnienia krwi.serce - położone w śródpiersiu, otoczone workiem osierdziowym.. 2. faza - skurcz komór, zastawki przedsionkowo-komorowe zamknęte, krew wpływa do tętnic.Zbudowane jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej, która rytmicznie się kurcząc, wymusza krążenie krwi w naczyniach..

Omówienie budowa serca.

(0-1) Wybierz ze schematu i zapisz literę: A, B lub C, którą oznaczono element układu bodźcowo-przewodzącego serca odgrywający rolę nadrzędną, i podaj jego nazwę.. Tak naprawdę nerki w organizmie ludzkim pełnią wiele różnych zadań, biorą one bowiem m.in. również udział w procesach metabolicznych, a także mają funkcję wewnątrzwydzielniczą.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Będąc dzieckiem każdy z nas rysował laurkę, a na niej czerwone serce przypominające liść lipy.. Ponadto w skład układu krwionośnego można zaliczyć samą krew.Procesor - budowa, schemat, tryby pracy Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Omówienie przepływ krwi w sercu i roli zastawek.. W budowie serca człowieka wyróżnia się 2 przedsionki i 2 komory sercowe.. Central Processing Unit) - to główny element komputera, urządzenie cyfrowe sekwencyjne, którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu (m.in. pamięci i układów wejścia-wyjścia).Na schemacie przedstawiono elementy (A-C) układu bodźcowo-przewodzącego serca człowieka.. Wsierdzie (łac. endocardium ) jest jednowarstwowym nabłonkiem płaskim spoczywającym na łącznotkankowej blaszce właściwej wsierdzia.1.Jak zbudowane jest serce ?.

Cykl pracy serca.

W ciągu ludzkiego życia przeciętnej długości serce kurczy się 2,5-3,5 mld razy.Serce to najważniejszy element układu krążenia.. Wyjaśnię związek pracy serca z tętnem i ciśnieniem krwi.. aorta, żyła główna, przedsionek prawy, komora prawa, przegroda, tętnica prowadząca krew do płuc .Serce składa się z dwóch przedsionków i dwóc komór.Przedsionki serca rozdziela przegroda międz przedsionkowa.Komory serca rodziela przegroda między komorowa.Pomiędzy lewym przedsionkiem i lewą komorą znajduje się zastawa dwudzielna.Pomiędzy prawm przedsionkiem i prawą komorą znajduje się zastawa trójdzielna.3 skrótowe fazy pracy serca 1. faza - skurcz przedsionków, zastawki przedsionkowo-komorowe otwarte, krew wpływa do komór.. W jej przestrzeniach międzykomórkowych obecne są naczynia krwionośne, włókna i naczynia nerwowe.. Określę wpływ różnych czynników na pracę serca.Nerki typowo kojarzone są z produkcją moczu, jednakże zdecydowanie nie jest to jedyna funkcja tych narządów.. Serce składa się z dwóch przedsionków oraz dwóch komór, oddzielonych od siebie szczelnymi przegrodami.Serce składa się z: 1) Dwóch przedsionków (prawego i lewego) - jest to gruba elastyczna torba, spełniająca funkcję swego rodzaju "poczekalni" krwi, która powracając z płuc do lewego, a z reszty organizmu do prawego przedsionka napełnia je niczym woda rozdymająca balon.Budowa serca człowieka rozwinęła się w procesie ewolucji..

Budowa i działanie serca.

Uczeń: 1) rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, według opisu itd.. a) Wymień części serca, przez które płynie krew z dwutlenkiem węgla, oraz części, przez które płynie krew utle-nowana.Układ bodźcotwórczo-przewodzący: 1. węzeł zatokowo-przedsionkowy.. 6. wiązka przednia lewej odnogi.. A. naczynia wieńcowe .. B. przygroda między przedsionkiem a komorą .. C. zastawki .. Skok tej śruby, zwanej mikrometryczną, odtwarza znaną wartość długości wynoszącą najczęściej 0,5 mm lub 1 mm.. Składa się głównie z tkanki tłuszczowej (ziaren tłuszczowych) i w mniejszym stopniu z tkanki łącznej.. Przyrządy mikrometryczne służą do bezpośrednich pomiarów wymiarów liniowych: zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych.Budowa skóry - tkanka podskórna.. W sercu wyodrębnia się 4 jamy: 2. przedsionki przedsionek.. Zakończenia aksonu (element presynaptyczny) - zawiera mitochondria i pęcherzyki synaptyczne.. Jak się okazuje, dziecięca wyobraźnia nie zawodzi.Budowa i działanie serca Na rysunkach została przestawiona wewnętrzna i zewnętrzna budowa serca.. (0-1)We wnętrzu klatki piersiowej znajdują się płuca i tak zwane śródpiersie, w skład którego wchodzą serce, przełyk, tchawica, duże naczynia i nerwy.Temat 11.. 4.Budowa synaps.. Układ krążenia.. Cele lekcji: 1.. (0-1)Na schemacie przedstawiono elementy (A-C) układu bodźcowo-przewodzącego serca człowieka.. 5. wiązka tylna lewej odnogi.. 8. przegroda międzykomorowa.wymien elementy budowy serca - rozwiązanie zadania.. 2. węzeł przedsionkowo-komorowy.. Rejestrowanie pracy serca - EKG.. komory (prawą i lewą).. (0-1) Wybierz ze schematu i zapisz literę: A, B lub C, którą oznaczono element układu bodźcowo-przewodzącego serca odgrywający rolę nadrzędną, i podaj jego nazwę.. W związku z tym, w wymianie substancji między komórkami a krwią pośredniczy płyn tkankowy - limfa limfa (chłonka).. Wyjaśnię, jak jest zbudowane serce (przedsionki, komory, zastawki).. Nawet najcieńsze krwionośne naczynia włosowate nie są w stanie dotrzeć do wszystkich komórek ciała.. Serce jest pompą wprawiającą krew w ruch i umożliwiającą transport tlenu i substancji odżywczych do wszystkich narządów oraz usuwanie z nich produktów szkodliwych.. Pęcherzyka synaptycznego - o średnicy do 50 nanometrów, wypełnionego chemicznym mediatorem.Układ krążenia człowieka składa się serca oraz naczyń krwionośnych: tętnic, żył i łączących je sieci naczyń włosowatych.. Zapobiega mieszaniu się krwi natlenionej z krwią pozbawioną tlenu.. Jak działa serce?. 3. pęczek Hisa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt