Czynniki klimatotwórcze prezentacja

Pobierz

Tworzą go składniki klimatyczne.. Pytanie 8.. - wysokość nad poziomem morza - spada wartość temperatury oraz ciśnienia wraz z .Oprócz mas powietrza na pogodę kształtują czynniki takie jak: Wiatr; Temperatura; Opady; Ad.1.. Prezentacje multimedialne wykonane zostały w formacie FLASH - dział jest na bieżąco aktualizowany .Polska leżyw umiarkowanych szerokościachgeograficznych na półkulipółnocnej.. - obieg wilgoci.. Wiatr charakteryzuje kierunek i prędkość.. Cele lekcji.. Do geograficznych czynników klimatycznych zaliczymy: a) szerokość geograficzną, b) rozkład lądów i mórz, c) wysokość nad poziomem morza, d) ukształtowanie terenu, e) prądy morskie, f) szata roślinna, g) pokrywa śnieżna i lodowa.Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników chemicznych w środowisku pracy Wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w .1.. Jak zmienia się średnia roczna temperatura, roczna amplituda temperatur oraz średnia roczna suma opadów w zależności od wysokości nad poziomem morza?Na proces kształtowania się klimatu wpływają czynniki klimatotwórcze, takie jak: szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, prądy morskie, wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie powierzchni, szata roślinna, występowanie pokrywy śnieżnej lub lodowej, działalność człowieka.Czynniki klimatotwórcze: szerokość geograficzna - różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej; wysokość n.p.m. - zmienia się temperatura i ciśnienie;.Składniki klimatyczne: - temperatura powietrza - ciśnienie - wilgotność - nasłonecznienie - wiatr - zachmurzenie - opady - osady atmosferyczne Czynniki klimatotwórcze: - szerokość geograficzna - rozkład lądów i mórz - wysokość nad poziomem morza - prądy morskie - ukształtowanie powierzchni - rodzaj podłoża - szata roślinnaKlimat jest ustalany na podstawie długoletnich obserwacji stanów pogodowych, na jego zróżnicowanie wpływają tzw. czynniki klimatotwórcze oraz obieg ciepła w atmosferze..

Czynniki klimatotwórcze .

Na powstanie Pustyni Takla Makan wpływ mają znaczne oddalenie od mórz i oceanów (duży kontynentalizm klimatu, co w sposób naturalny zmniejsza sumy opadów), a także rzeźba terenu.. Czynniki geograficzne klimatu: - szerokość geograficzna - od niej zależy strefowość w rozmieszczeniu elementów klimatu oraz kąt padania promieni słonecznych.. potrafi podać przykłady wpływu czynników klimatycznych na poszcze-gólne składniki klimatu.Tag: czynniki klimatotwórcze w Polsce.. powietrze atmosferyczne i jego ruchy •4.. Generalnie możemy podzielić je na trzy główne grupy: czynniki strefowe (decydujące o zasięgu stref klimatycznych), astrefowe (naturalne, wywołujące zróżnicowanie cech klimatu w granicach jednej strefy klimatycznej) oraz1.. To co wyróżnia Polskę, to przejściowość klimatu - między oceanicznym (morskim) a kontynentalnym, spowodowana położeniem między .Czynniki klimatotwórcze.. Czynniki klimatotwórcze DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Czynniki klimatotwórcze są to czynnikiKlimat jest determinowany przez bardzo wiele czynników o różnym zasięgu - od globalnego do lokalnego.. Czynniki klimatotwórcze to: szerokość geograficzna, rozmieszczenie lądów i oceanów, prądy morskie, wysokość nad poziomem morza i ukształtowanie terenu, a w mniejszym stopniu pokrycie terenu i działalność człowieka.. Czynniki geograficzne kształtujące klimat Polski: położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych; odległość od Morza Bałtyckiego oraz Atlantyku;GEOGRAFIA - PREZENTACJE, OPRACOWANIA POZIOM ROZSZERZONY - zawarte zostały w nim opracowania tematyczne i prezentacje multimedialne, zgodne z nową podstawą programową (ważną od roku 2012) kształcenia w zakresie rozszerzonym, z zakresu geografii fizycznej i społeczno - ekonomicznej (świata i Polski), pomocne w przygotowaniu się do matury pisemnej lub poszerzeniu swojej wiedzy..

Główne czynniki klimatotwórcze.

Przeczytaj tekst na 79s Dowiedz się jak te czynniki wpływają na klimat w Europie?. Zimy mogą być zarówno mroźne, jak i łagodne, a lata - upalne bądź deszczowe.Czynniki antropogeniczne -wpływ miast na klimat osłabienie promieniowana słonecznego osłabienie odpływu promieniowania cieplnego z Ziemi do atmosfery powstawanie "bryz miejskich" częste inwersje termiczne, szczególnie w miastach leżących w obniżeniach terenu mniejsza niż w okolicznych obszarach wilgotnośćAbout Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .czynniki klimatotwórcze - YouTube.Istnieje jeszcze pojęcie mikroklimatu, tzn. klimatu ograniczonego do bardzo małego obszaru, gdzie szczególne czynniki lub ich wypadkowa, powodują odstępstwa od klimatu lokalnego.. Meteorologiczne radiacyjne; układ ciśnień; fronty atmosferyczne; masy powietrza; prędkość wiatru; Niemeteorologiczne szerokość geograficzna; rzeźba terenu; odległość od morza; prądy morskie; pokrycie terenu; antropogeniczne; wysokość nad poziomem morza; wielkość i rozmieszczenie lądów i oceanówElementy klimat-temperatura powietrza-ciśnienie atmosferyczne-opady -wiatry-wilgotność-nasłonecznienie-zachmurzenie Czynniki klimatotwórcze:-szerokość geograficzna (różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej) - wysokość n.p.m. (zmienia się temperatura i ciśnienie)-rozkład lądów i mórz (powstają masy powietrza kontynentalnego .Students progress at their own pace and you see a leaderboard and live results.Które czynniki klimatotwórcze zadecydowały o powstaniu Pustyni Takla Makan w Kotlinie Kaszgarskiej?.

uczeń zna czynniki klimatotwórcze.

W Polsce wiatry wieją przede wszystkim z zachodu (w 60%).Klimat na Ziemi kształtują procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza.. Bliskość lądolodu w przypadku stacji Ittoggortoormiit.. - ogólna cyrkulacja atmosfery.. Kotlina Kaszgarska .. Temat lekcji: Czynniki kształtujące klimat Polski.. Panujący u nas klimat klimat umiarkowany ciepły przejściowy cechuje dosyć duża zmienność pogody pogody w ciągu roku.. Pozostałeczynniki powodująjedynie zróżnicowanieklimatu w .Czynniki klimatotwórcze: - szerokość geograficzna - rozkład lądów i mórz - wysokość nad poziomem morza - prądy morskie - ukształtowanie powierzchni - rodzaj podłoża - szata roślinnaPoznamy czynniki klimatotwórcze Klimat jest kształtowany pod wpływem wielu czynników.. Należą do nich: odległość od mórz i oceanów (stopień kontynentalizmu) wysokość bezwzględna (im wyżej tym niższa temperatura: w powietrzu wilgotnym temperatura spada około 0,6 °C/100 m (tzw. mokra adiabatyczna), i ok. 1 °C/100 m w suchym (tzw. sucha .Jaki czynnik różnicuje średnie roczne temperatury oraz sumę opadów dla stacji Jan Mayen i Ittoqqortoormiit?. Klimatogramy są graficznym przedstawieniem cech klimatu danego miejsca.Klimat Co to jest klimat?.

-podręcznik 80s Zapisz w zeszycie Czynniki klimatotwórcze.

Wiatr jest ruchem powietrza atmosferycznego powstałym wskutek różnic w rozkładzie ciśnienia atmosferycznego na danym obszarze.. 6 sierpnia 2021 Napisał Bartłomiej K. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, typowego dla umiarkowanych szerokości geograficznych.. światło •2.. Ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników.. Jest to czynnik najważniejszy,ponieważod niego zależy: ilość,intensywnośći czas naświetlaniapowierzchni ziemi promieniami słonecznymi, od czego z kolei zależy: temperatura powietrza atmosferycznego i ciśnienieatmosferyczne.. Szerokość geograficzna to najważniejszy czynnik klimatotwórczy i jedyny czynnik określany jako strefowy.. Scenariusz lekcji.. rozumie wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na cechy klimatu Polski.. Klimat Polski.. wilgotność -współczynnik transpiracji roślin ( wyraża ilość wody zużytej na wyprodukowanie jednostki suchej masy rośliny)Czynniki klimatotwórcze.. Największy wpływ ma szerokość geograficzna na ilość energii słonecznej docierającej do poszczególnych fragmentów Ziemi.Czynniki klimatyczne •Warunkują one życie i tworzenie substancji organicznych ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt