Podstawowe działania logiczne i arytmetyczne na liczbach binarnych

Pobierz

Zapis w systemie uzupełnień do 1 - U1.Należy pamiętać, że operacje logiczne działają na odpowiadających sobie bitach obu argumentów.. Potrafi wymienić rodzaje aktualnie używanych komputerów.. Dla 9 wybieramy 1 i 8 bo 1+8 = 9.Jun 11, 20202) zapisuje liczby w kodzie uzupełnieniowym do dwóch 3) wykonuje podstawowe działania logiczne i arytmetyczne na liczbach binarnych 4) wykorzystuje dostępne narzędzia informatyczne do wykonywania działań na liczbach zapisanych w różnych pozycyjnych systemach liczbowych (np. kalkulatory HEX, DEC, BIN)wykonuje podstawowe działania logiczne i arytmetyczne na liczbach binarnych wykorzystuje dostępne narzędzia informatyczne do wykonywania działań na liczbach zapisanych w różnych pozycyjnych systemach liczbowych (np. kalkulatory HEX, DEC, BIN)liczbowych 7. stosuje zasady cyberbezpieczeństwa rozróżnia rodzaje szkodliwego oprogramowania1) przeprowadza walidację kodu programu 1) dobiera narzędzia i środowisko do testowania programów 2) wykonuje testy tworzonych programów 3) identyfikuje błędy w tworzonych programach 4) poprawia błędy w tworzonych programach, skryptach 5) optymalizuje kod źródłowy 2) dokumentuje tworzoną aplikację 1) stosuje komentarze w kodzie …wykonuje podstawowe działania logiczne i arytmetyczne na liczbach binarnych wykorzystuje dostępne narzędzia informatyczne do wykonywania działań na liczbach zapisanych w różnych pozycyjnych systemach liczbowych (np. kalkulatory HEX, DEC, BIN)liczbowych 7. stosuje zasady cyberbezpieczeństwa rozróżnia rodzaje szkodliwego oprogramowaniaOdejmowanie liczb binarnych Odejmowanie liczb binarnych wykonuje się poprzez zamianę jednej z liczb na ujemną..

Podstawowe działania na liczbach binarnych 4.

Obwód, który wykonuje dodawanie dwóch liczb binarnych, jest znany jakoBinary adder.. System dwójkowy opiera się tylko na dwóch cyfrach 0 oraz 1 i da się za jego pomocą wykonywać wszystkie działania matematyczne.ponieważ wszystkie podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, a także wszystkie inne operacje matematyczne, wykonać można przy zastosowaniu odpowiednich algorytmów za pomocą jednego tylko działania arytmetycznego - dodawania, podstawowym układem arytmetycznym jest układ, realizujący dodawanie, nazywany …Nazwa przedmiotu: 3.. Należą do nich: dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie.. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne "fałsz" i "prawda", to działanie elementów dwustanowych opisują operacje dwuelementowej algebry Boole'a.. Zapis w systemie znak-moduł - ZM. .. Gry logiczne i strategiczne.. Poznanie pojęć związanych z siecią komputerową.. AKTYWNA TABLICA.. zapisywać liczby w kodzie uzupełnieniowym do dwóch, wykonywać działania arytmetyczne i logiczne na liczbach binarnych,- przelicza jednostki pojemności pamięci masowych - opisuje miejsca przechowywania informacji: serwer lokalny, chmura, nośniki danych podaje przykłady zastosowań systemów informatycznych w działalności biznesowej - wymienia dostępne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami - opisuje sieć bezprzewodową oraz sieć przewodową - wykazuje różnice …Liczby i podstawowe działania arytmetyczne..

1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1.

PODSTAWY INFORMATYKI.. Każdą z liczb (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, …) można wybrać tylko jeden raz.. Dwójkowy system stałoprzecinkowy.. wyszukiwanie zaawansowane.. Bardziej szczegółowo .Arytmetyka binarna 2 ROZWINIĘCIE DWÓJKOWE 2 REGUŁA ZAMIANY 3 Kody znak -moduł 3 Kod uzupełnienia do 1 - ZU1 4 Kod uzupełnienia do 2 - ZU2 4 Dodawanie i odejmowanie liczb binarnych 4 DZIAŁANIA NA LICZBACH ZAPISANYCH W KODACH BINARNYCH: ZM, ZU1, ZU2 4 Dodawanie A+B w kodzie Znak - Moduł ZM 5 Dodawanie A+B w kodzie ZU1 5 Dodawanie A+B w kodzie ZU2 5 Mnożenie i dzielenie liczb .Podstawy działań na liczbach binarnych Pomimo, że w życiu codziennym posługujemy się systemem dziesiętnym, to nasze komputery posługują się całkiem odmienną reprezentacją liczb.. Half Adder Sumator połówkowy to układ kombinacyjny, który wykonuje dodawanie dwóch liczb binarnych A i B. single bit.W zależności od rodzaju argumentów i wyników można zdefiniować różne działania, np. działania na liczbach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie) działania na wektorach ( dodawanie, odejmowanie, mnożenie skalarne wektorów, mnożenie wektorowe, mnożenie wektora przez skalar) działania na zbiorach: Naturalny system dwójkowy..

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb binarnych.

Zna metody wyszukiwa-nia plików.. Kodowanie liczb ze znakiem.. Zasady zapisu liczb w pozycyjnych systemach liczbowych 3.. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie .. Tak więc, możemy wyróżnić następujące grupy przekształceń bitowych: negacja (not) alternatywa (or/lub) koniunkcja (and/i) różnica symetryczna (xor/albo)Aby zamienić liczbę dziesiętna (np. 9) na liczbę binarną, należy dodać do siebie odpowiednie wartości potęgi dwójki (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, …) tak, aby ich suma była równa tej liczbie.. można wykonać, postępując zgodnie ze zwykłymi zasadami arytmetyki.Najbardziej podstawową operacją arytmetyczną jest dodawanie.. 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1.. Zna system szes-nastkowy i potrafi wykonać konwersję liczb binarnych na liczby w systemie szesnastkowym i odwrotnie.. Liczby .. Analizuje model logiczny komputera.. Algebrę Boole'a definiują: dwuelementowy zbiór {0, 1} oraz trzy operacje: alternatywa (OR),In Systemy liczbowe Podobnie jak na liczbach dziesiętnych tak na binarnych można wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne..

Dodawanie liczb binarnychKody binarne.

Konwersje dwójkowo-ósemkowe i dwójkowo-szesnastkowe.. Wykonuje się je w podobny sposób jak w przypadku liczb dziesiętnych, ale wykorzystuje zapis dwójkowy.. 81 525 85 51 .. Pomysł na prezent.. Dodatkowym rozszerzeniem jest operowanie na liczbach całkowitych ze znakiem.W odróżnieniu od operacji arytmetycznych bazujących na liczbach, operacje binarne bazują na bitowym zapisie wartości w komórkach pamięci przypisanych zapamiętaniu danej zmiennej.. Rachunek prawdopodobieństwa.. Skoro tak, to trzeba wiedzieć jak zapisywać liczby binarne dodatnie w postaci ujemnej.. Rozwój malucha i edukacja przedszkolna.. Są to oczywiście dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.. Cele ogólne .. Programy multimedialne; Plansze matematyczne - kl 4-8, szkoła średnia .działania arytmetyczne na liczbach binarnych (dodawanie i odejmowanie).. Operacje logiczne na bitach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt