Przykładowa karta obserwacji

Pobierz

I (początek roku przedszkolnego):………….. Krzesk-Królowa Niwa.. Płace w oświacie.. Wiek dziecka.. Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego.karta pracy (homework), słownik ang-pol, pol-ang, karta samooceny ucznia.. Jeden cykl to czas od pierwszego dnia miesiączki do ostatniego dnia przed kolejną miesiączką.. Temat lekcji: 5.. Płock.. PŁEĆ K / M WIEK …………….. Koślawośćkostek tak / nie P mała / średnia / duża/ L mała / średnia / duża.. Marta Grzywińska.. Aktualności.. Wzór karty opracowany przez członków Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych KARTA PORADY LAKTACYJNEJ Nr .• Obserwacja dziecka dokonana w trzecim pomiarze ma służyć określeniu stanu rozwoju dziecka i jego dynamiki.. zachomikowany.Uzupełnianie karty (przykładowa karta znajduje się niżej) Jedna karta służy do obserwacji jednego cyklu.. "Badanie gotowości szkolnej.. Publikacja zawiera karty do .Obserwacja jako metoda naukowa wyróżnia się wieloma zaletami, które nie przysługują na ogól innym metodom badań.. półroczna ……………………………….. Przedstawiamy przykładowy wzór arkusza obserwacji ucznia, który można modyfikować i dostosować do własnych potrzeb.Karta obserwacji klinicznej, karta obserwacji pacjenta, CRF (od ang. case report form) - specjalny dokument, w którym na podstawie źródeł (między innymi historii choroby, wyników laboratoryjnych, wyników diagnostyki obrazowej) gromadzone są dane istotne z punktu widzenia badania klinicznego.OBSERWACJA / ANALIZA/ MASY CIAŁA DZIECKA ..

Daty kolejnych obserwacji.

arkusz obserwacji lekcji 1 Czasami na zajęciach nauczyciel ma pod swoją opieką studenta lub stażystę.. Formy i metody prowadzenia lekcji.. KONDYCJA STÓP I DŁONI.. Prowadzący obserwację: ………………………………….. Służą sprawdzaniu osiągnięć w zakresie gotowości szkolnej przyszłego ucznia.. Dlatego powinna być ona mierzona zaraz po przebudzeniu, przed wstaniem z łóżka po co najmniej 3-godzinnym śnie.Kwestionariusz służy do dwukrotnego wykorzystania (obserwacji wstępnej i podsumowującej) obserwacja wstępna - czerwony kolor obserwacja podsumowująca - zielony kolor.. Zaletą niej jest fakt, że obserwowana osoba nie wiedząc o tym, że jest obserwowana zachowuje się w sposób naturalny, zgodnie z jej zachowaniami w .KWESTIONARIUSZ OBSERWACJI ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Szanowny Nauczycielu - poniższy kwestionariusz został opracowany przez zespół pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Katowicach i ma na celu zwrócenie uwagi na .W skład publikacji wchodzą 32 karty diagnostyczne, arkusz obserwacji rozwoju dziecka oraz karta, na której nauczyciel może zamieścić dodatkowe informacje.. Karty diagnostyczne".. * Większość wyników uzyskanych z danego poziomu sugeruje ten właśnie poziom rozwoju dziecka..

Sprawozdanie z obserwacji końcowej.

końcowa ……………………………….. Podstawą udzielania dziecku przedszkolnemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest prawidłowa diagnoza jego indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i edukacyjnych.Przykład karty obserwacji zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzo - Portal Oświatowy.. III (maj/czerwiec):………………………….Przykłady kart obserwacji - Naturalne Planowanie Rodziny.Karta obserwacji (lub zeszyt obserwacji) to niezbędne narzędzie przy metodzie naturalnego planowania rodziny.. Wskutek tego, przy dobrym postrzeganiu .Arkusz obserwacji ucznia Poleć znajomemu Aby zapewnić wszystkim uczniom równe szanse edukacyjne podczas nauki w szkole, istotne jest rozpoznanie ich potrzeb.. Trafność doboru celów nauczania oraz ich realizacja: 11.-----Karta obserwacji nauczyciela stażysty/ kontraktowego Data: marzec 2016 Nauczyciel prowadzący: Nauczyciel opiekun: Dorota Kubisa- Skalska Temat dnia : Kogo spotkamy nad wodą Czas trwania: 30 min Cele: - zapoznanie z wybranym środowiskiem wodnym, - Wdrażanie do nazywania i rozpoznawania kilku wybranych zwierząt wodnych, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 5, - ćwiczenie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, rozwijanie wyobraźni plastycznej .Jak przygotowa.. Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną..

Jest to najczęściej stosowana metoda obserwacji.

1.Wypełnianie karty zaczynamy od uzupełnienia danych osobowych, jeśli mamy taką potrzebę (nigdy tego nie robiłam).. Dla przykładu wymienić należy tylko niektóre z nich: 1.. Formy pracy:Przykład uzupełnionej karty: Kliknij i pobierz kartę obserwacji cyklu Podstawowa temperatura ciała Podstawową temperaturą ciała (PTC) nazywamy temperaturę spoczynkową.. - Stan rozwoju można określić zliczając wyniki z poszczególnych poziomów (tabela czytana w pionie).. Data przeprowadzonej lekcji: 2.. W tabeli zaznaczać poprzez wpisanie znaku +(występuje)/-(nie występuje) dane zachowanie.ARKUSZ OBSERWACYJNY DZIECKA 5- LETNIEGO ZE WSKAZA NIEM STOPNIA OPANOWANIA OKREŚLONYCH UMIEJĘTNOŚC I .doc.. Szkoła dla Ukrainy.. Oto przykładowe karty obserwacji cyklu miesiączkowego: - Karta obserwacji cyklu dla metody podwójnego sprawdzenia (metoda angielska) - pdfArkusz obserwacji Author: kubrychtr Last modified by: kubrychtr Created Date: 3/5/2012 6:50:00 AM Company: PWSZ Legnica Other titles: Arkusz obserwacji .Rodzaje obserwacji.. 2.Data obserwacji ( miesiąc): wstępna ……………………………….. Imię i nazwisko dziecka.. Organizacja zajęć: 8.. STOPA / STAW SKOKOWY / NOGI.. Zarządzanie przedszkolem.. Agata Grochowska.. Fizyczny obszar rozwoju dziecka Obserwowana cecha Obserwacja 1 Obserwacja 2 Obserwacja 3 tak nie czasem tak nie czasem tak nie czasem Rozpoznaje swój znaczek Samodzielnie zakłada niektóre części garderoby Samodzielnie zakłada obuwieARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu..

Przykładowa karta obserwacji rozwoju dziecka czteroletniego.

Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej przez nauczyciela stażystę Last modified by: Nauczyciel Company: DomKarta obserwacji lekcji Przykład arkusza obserwacji lekcji, w którym wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.. Obserwacją ukrytą nazywamy taką obserwację, w której osoby obserwowane nie wiedzą o tym, że są obserwowane.. JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:Agnieszka Prudło.. II (styczeń/luty):…………………………….. Treści z podstawy programowej: 6. Kompetencje kluczowe: Tok obserwacji Uwagi 7.. Metody pracy: podająca (objaśnienia, żarty, dyskusja), praktyczna (ćwiczenia przedmiotowo - produkcyjne ), programowana (zastosowanie podręcznika i tablicy interaktywnej), aktywizująca (odgrywanie ról).. Zarządzanie szkołą.. Autor: Adriana Urbanowicz.. Niniejsza karta ma pomóc nauczycielowi, praktykantowi lub stażyście zwrócić uwagę na prawidłowy przebieg lekcji.. Ważną metodę przydatną w poznawaniu uczniów stanowi obserwacja pedagogiczna.. ROZWÓJ RUCHOWY, SAMOOBSŁUGA, SPRAWNOŚĆ MANUALNA, PERCEPCJA SŁUCHOWA, MOWA I MYŚLENIE, ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY.. Nadmierna pronacjastóptak / nie.. (działania pedagogiczne .. Nazwisko i imię nauczyciela: 3.. Obserwacja umożliwia bezpośrednie poznanie zachowania się dzieci i młodzieży w na-turalnych warunkach i okolicznościach.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęćW tym miejscu znajdziesz przykładowe karty obserwacji cyklu, które możesz pobrać i wydrukować, aby w przyszłości nanosić na nich swoje obserwacje temperatury, śluzu i zmian w szyjce macicy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt