Badanie transformatora wnioski

Pobierz

Zmierzyć rezystancję obu uzwojeń transformatora 2.. Z wykresu zależności J12=f (U12) została odczytana wartość napięcia zwarcia które w naszym przypadku wyniosło 16 V.. W stanie jałowym uzwojenie pierwotne transformatora jest zasilane ze źródła prądu przemiennego, a uzwojenie wtórne jest rozwarte.. Nauka Elektroniki, Teoria i Laborki 09 Kwi 2019 17:23 .Wnioski przyłączeniowe dla odbiorców, wytwórców energii elektrycznej oraz magazynów energii.. Zmierzyć mostkiem rezystancję uzwojeń górnego i dolnego napięcia oraz induktorem rezystancję izolacji pomiędzy uzwojeniami górnego i dolnego napięcia.. Druki reklamacyjne.. BADANIE TRANSFORMATORA W STANIE JAŁOWYM.. Lp U I 1 P z I .Budowa i zasada działania transformatora 1.2.Stan jałowy transformatora 1.3.Stan obciążenia transformatora 1.4.Straty mocy czynnej i sprawność transformatora 1.5.Charakterystyka zewnętrzna i zmienność napięcia transformatora 2.. Kompensowany punkt gwiazdowy transformatora., Obliczanie transformatora trójfazowego .. śniadeckich dgoszczy wydział telekomunikacji, informatyki elektrotechniki zakład energoelektroniki, maszyn .. Sprawdził: Zatwierdził: .. Za pomocą autotransformatora należy powoli podnosić napięcie od wartości minimalnej (amperomierze tablicowe wskazują ok. 0,3 A) do wartości przy której prąd osiągnie wartość 1,1In (amperomierze tablicowe wskazują ok. 2,5 A).Badanie transformatora jednofazowego-stan jalowy i zwarcia.rar Download (2.86 MB) Punkty: 1 dla użytkownika Badanie szeregowego polaczenia RLC.rar Download ..

Badanie transformatora+wykresy+wnioski.

Wnioski Sprawnoprzewidywane róść transformatora rożnią się od rzeczywistych, ze wzglśnie wraz ze zwiększeniem mocy urzędu na opieranie siądzeęń oblicze w obwodzie.. Transformator jest przeznaczony do przetwarzania napi ęcia i pr ądu o jednej warto ści,3.. Schemat pomiarowy.. b) (stan zwarcia) Po włączeniu U l (podnosić od 0 powoli) obserwując wskazania amperomierza A 2 do I 2n !Badanie wła ściwo ści transformatora jednofazowego.. Uwagi i wnioski (dotyczące przebiegu charakterystyk, ich odstępstw od przebiegów teoretycznych, wartości wyznaczonych parametrów schematu zastępczego, rozbieżności pomiędzy przybliżonymi wartościami rezystancji uzwojeń .1 Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej.. Wnioski.. Próba zwarcia pomiarowego Nastawiając za pomocą autotransformatora wartość prądu I 2 od 1,1 I 2n do 0,3 I 2n, odczytywać wskazania mierników; wyniki zanotować w tabeli.. V 1A 1B 1C L3 L2 L1 T S R Łącznik tablicowy 2A 2B 2C .. adaniem transformatora jest podwyŝszanie lub obniŝanie napięcia, co jest związane z odpowiednim zmniejszaniem lub zwiększaniem prądu, przy zachowaniu tej samej częstotliwości i praktycznie tej samej mocy.. 5/5 - (2 votes) Elektronika Diagnostyka transformatorówBadanie transformatora jednofazowego Rys. 5.4..

Sprawozdanie z Badania transformatora.

POMIARY DOKONANE PODCZAS ĆWICZENIA.. Transformator jest urządzeniem elektromagnetycznym który jest przeznaczony przetwarzania energii.. I 2n - prąd znamionowy strony wtórnej transformatora.. Stan obciążeniaW przypadku normalnej niezakłóconej pracy transformatora badania oleju nie powinno się wykonywać, gdyż jest to nadgorliwość, gdyż w przypadku pobierania próbki oleju ubywa go z kadzi transformatora.. Prąd strony wtórnej I 2 zależy od napięcia na zaciskach tej strony oraz od parametrów odbiornika.Badanie transformatora trójfazowego Gdy nie znamy sposobu skojarzenia początków i końców uzwojeń fazowych transformatora trójfazowego, to możemy - po- .. Formułujemy własne spostrzeżenia, uwagi i wnioski, dotyczące przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników..

Etap 3 - badanie transformatora w stanie obciążenia.

W stanie obciążenia w obu uzwojeniach płyną prądy.. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk transformatora jednofazowego w ró Ŝnych stanach pracy.. charakterystyk transformatora w stanie jałowym, zwarcia i obciążenia.. S N VA, U 1NBadanie sprawności transformatora Przekładnia transformatora Przekładnia transformatora jest to liczba określająca stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego do liczby zwojów uzwojenia wtórnego (przekładnia zwojowa) lub stosunek napięcia pierwotnego do napięcia wtórnego (przekładnia napięciowa).• moc poz orn ą transformatora: • moc biern ą transformatora: • straty w uzwojeniach: • sprawno ść transformatora: Pomiary.. Wnioski.. Badania laboratoryjne 2.1.Schemat układu połączeń 2.2.Wykonanie pomiarów 2.3.Opracowanie wyników pomiarów 3.BADANIE TRANSFORMATORA Badanie transformatora trójfazowego dwuzwojeniowego (2) Badanie transformatora jednofazowego Badanie transformatora trójfazowego (grupa połączeń) Badanie transformatora 1 fazowego p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski moje sprawozdanie-Seweryn, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika .Badanie transformatora trójfazowego dwuzwojeniowego (2) Badanie transformatora jednofazowego Badanie transformatora trójfazowego (grupa połączeń) Badanie transformatora 1 fazowego p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski więcej podobnych podstron.Tematy o sprawozdanie transformatora, Gotowe projekty i sprawozdania elektronika laboratorium, Transformator na prostownik?, Trójfazówka Sieć symetryczna..

Badanie transformatora jednofazowego uniwersytet im.

Poziom 1 Pomocny post?. Wnioski3.0 transformator (sprawozdanie v.2) CEL ĆWICZENIA.. Zestawić układ według schematu : a) (stan jałowy) Po doprowadzeniu do uzwojenia pierwotnego U n zmierzyć U 2 i moc strat w rdzeniu.. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzone zostały charakterystyki dla poszczególnych stanów transformatora.. Wartoń teoretycznych naści idealnych elementach, a .BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO 1.. W tym stanie transformator jest .badanie transformatora zostało opracowanie według instrukcji ze strony pracowni fizycznej i można z niego wyciągnąć następujące wnioski: badanie pozwoliło nam dowieść, że przekładnia transformatora wyliczona z pomiarów, będzie się nieco różnić od założeń teoretycznych dlatego, że teoria opiera się na elementach idealnych i nie uwzględnia błędów …Schemat układu pomiarowego do badania transformatora jednofazowego w stanie obciążenia.. Narysuj i zestaw układ pomiarowy do badania transformatora jednofazowego w stanie obciążenia a) dokonaj pomiarów napięć , prądów , mocy- w zakresie zmian prądu I 2 = (0,3 - 1,1 ) I ZN b) obliczyć współczynnik mocy cosφ 1, sprawność transformatora η zmienność napięcia transformatora δ 4.. Przyrządy pomiarowe wskazują odpowiednio: STAN OBCIĄŻENIA.. Zakład .Poprawnie przeprowadzona diagnostyka transformatora umożliwia przegląd wewnętrzny i niezbędną naprawę w wybranym czasie planowanego wyłączenia, co daje możliwość przygotowania jednostki rezerwowej, zmniejszając straty wynikające z rozwoju zniszczeń oraz kosztu nie dostarczonej energii.. Charakterystyki zwarcia pomiarowego transformatora jednofazowego Straty mocy przy zwarciu, równe stratom w uzwojeniach, są proporcjonalne do kwadratu prądu I 1z, a prąd 1z 1z 1z z U I kU Z ==, czyli 2 P =kU 1z, więc krzywa strat w funkcji napięcia jest parabolą.. Wnioski.Badanie transformatora jednofazowego strona 5 z 7 E.. Tabela pomiarów.. Obliczyć następnie przekładnię.. Wzory instrukcji.. Zaliczone na 4.0 Wyznaczanie stałej Plancka; .. czyli tzw, wnioski w np. protokole z pomiarów, które określają .Pomiary wykonujemy tylko podłączając zasilanie transformatora do zacisków oznaczonych 400 V.. Badanie stanu jałowego.. Wiadomo ści podstawowe.. W przypadku transformatorów hermetycznych nie jest to zalecane.. Po miarów dokonujemy na transformatorze poł przedstawionym na rys. 4.. Następnie obliczyliśmy procentową wartość napięcie zwarcia które wyniosło 7,27%..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt