Zdanie współrzędnie złożone wykres

Pobierz

Zdania współrzędne dzielimy na: » łączne: Zjem podwieczorek i obejrzę film.. Odkryj karty wg Kgoralczyk Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 PolskiPoznajemy podstawowe rodzaje zdań podrzędnych: dopełnieniowe, okolicznikowe, przydawkowe.. Lubię cię, ale czasem nie pochwalam twojego zachowania.. Zdania składowe uzupełniają się wzajemnie, mogą istnieć oddzielnie.. Tym głównie się różnią od zdań podrzędnie złożonych.. Wykresy tych zdań wykonujemy w zależności od tego, które zdanie składowe jest zdaniem nadrzędnym, wtedy to zdanie znajduje się na najwyższym poziomie.Rozróżniamy zdania złożone współrzędnie, podrzędnie oraz wielokrotnie złożone.. (Łączne) Ty się śmiejesz, a mnie jest smutno.. Wykresy zdań .ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE Rodzaje zdań złożonych współrzędnie: 1.. W zależności od tego, w jakim stosunku wobec siebie pozostają treści zdań współrzędnych, rozróżniamy cztery typy zdań złożonych współrzędnie.. Obie części składowe mogłyby istnieć samodzielnie (np. zdanie złożone współrzędnie Wrócę do domu i wezmę gorącą kąpiel można zamienić na dwa zdania pojedyncze: Wrócę do domu.Zdania złożone współrzędnie charakteryzują się tym, że zdania składowe nie określają się wzajemnie.. a) Wysoka gorączka oznacza tylko przeziębienie i to nie powinno budzić przerażenia.Zdania składowe zdań współrzędnie złożonych mogą być oddzielone także za pomocą przecinka, np..

Rodzaje zdań współrzędnie złożonych.

Uczymy się rysować wykresy zdań złożonych podrzędnie.Dlatego, rysując wykres, zawsze umieszczamy na początku pierwsze zdanie, potem drugie, a później (jeśli mamy do czynienia ze zdaniem wielokrotnie złożonym) trzecie, czwarte itd.. - Lubię pływać, a kocham jeździć konno.. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie można najłatwiej określić po spójnikach, jakie łączą zdania składowe [2] :• zdania współrzędnie złożone rozłączne, gdy treść zdań składowych wyklucza się (czyli wykonanie obu czynności jest niemożliwe): typ wykresu.. Rodzaje zdań współrzędnie .Zdanie złożone podrzędnie (wykresy) - Zdania wieloczłonowe Zdania wieloczłonowe - wielokrotnie złożone Zdanie wielokrotnie złożone składa się z większej ilości zdań pojedynczych.. Z okazji sylwestra bawimy się i głośno śpiewamy.Ułóż 4 zdania złożone współrzędnie i zrób ich wykresy.Rodzaje zdań złożonych współrzędnie można najłatwiej określić po spójnikach jakie łączą zdania składowe: 1.. Wysłuchałem cierpliwie, uśmiałem się do łez.. Łączą się ze sobą bezpośrednio lub za pomocą spójników.. Barwna, zajmująca proza Sienkiewicza zdobyła wielu gorących .. Jeśli chodzi o zdania współrzędnie złożone, to mogą być one połączone spójnikowo lub bezspójnikowo i wszystkie wypowiedzenia są względem siebie równorzędne.. » rozłączne: Pójdę do kina albo zostanę w domu.Zdanie współrzędnie złożone to zdanie, w którym wypowiedzenia nie określają się wzajemnie, czyli mogą istnieć bez siebie..

Mogą być złożone współrzędnie i podrzędnie.

WYKRES -…- Spójniki: i, oraz, ani, mogą też być połączone bezspójnikowo.. A oto rodzaje zdań współrzędnych: 1.Dec 8, 2020zdania złożone współrzędnie - typy zdań i wykresy Test wg Sylwiamaria1 Rodzaje zdań złożonych podrzędnie - przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe Odkryj karty wg Klasalawendowa Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Wykonaj analizę poniższych zdań współrzędnie złożonych.. Część 2.. Przykłady: Działo się to w czasie owej zimy, która dała się nam we znaki.. Podkreśl orzeczenia, narysuj wykresy i nazwij dokładnie ich rodzaj: Padał deszcz, więc zrezygnowaliśmy z zawodów.. Bogini Eryda postanowiła skłócić boskich gości (1) i kiedy Hera, Atena i AfrodytaKartkówka zdania złożone współrzędnie Wykresy zdań złożonych współrzędnieZdania złożone współrzędnie wyłączające Treści zdań współrzędnych wyłączających wzajemnie się wykluczają.. Wyróżniamy: - zdania przeciwstawne (zawierają spójnik: ale, lecz, jednak, zaś, natomiast, chociaż).. Na wykresie zaznaczamy to, dopisując znak minus przed numerami poszczególnych zdań o charakterze wyłączającym, ponieważ żadna z opisanych przez nie treści nie dojdzie do skutku ( ani to, ani tamto).sporządzić wykres, opisać wykres, czyli określić rodzaj wypowiedzeń składowych.. Połącz w pary wg Kkaaasarolina Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie - wstaw przecinki w odpowiednie miejsca w zdaniach i stwórz wykresy..

Każde zdanie składowe mogłoby istnieć samodzielnie.

Część 3.. W przeciwieństwie do zdań złożonych współrzędnie tutaj przecinkiem oddzielamy wszystkie zdania składowe.. Wieczorami oglądam telewizję lub słucham radia.Poznajemy podstawowe rodzaje zdań złożonych współrzędnie: łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe.. (Przeciwstawne)3.. Przykład: "Adrian nie jest zdolny i uczy si .. Ułożę 2 zdania złożone współrzędnie i 2 złożone podrzędnie ( dodatkowo do każdego zdania wykres .Typy zdań złożonych współrzędnie.. Łączne - czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują w jednakowym czasie i przestrzeni (np. Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze.).. Uczymy się rysować ich wykresy.Zdania złożone współrzędnie Wypowiedzenie złożone współrzędnie Składa się z dwóch wypowiedzeń składowych, z których żadne nie określa drugiego, bo wzajemnie się uzupełniają.. Zdania złożone współrzędnie można przedstawić w następujący sposób graficzny: Drzewa szumią około domu i szemrze ulewa.. Zdanie złożone współrzędnie Jak każde zdanie złożone, zawiera więcej niż jedno orzeczenie.. Przeprowadź analizę podanych zdań złożonych współrzędnie: zaznacz spójnik, sporządź wykres i nazwij rodzaj zdania.. 2.a) zdanie złożone trzeba podzielić na zdania składowe, b) ponumerować wypowiedzenia, c) znaleźć wypowiedzenie główne, d) ustalić zależność pomiędzy wypowiedzeniami, czy są współrzędne, czy podrzędne, e) sporządzić wykres, f) opisać wykres, czyli określić rodzaj wypowiedzeń składowych..

Określ jakie to zdanie złożone współrzędnie (1 pkt ), narysuj wykres (1 pkt ).

Nie zapomnij nazwać części zdania i podać pytań do nich.. PAMIĘTAJ, że za każdą dobrą odpowiedź otrzymasz 1 punkt, za nieprawidłową stracisz 1 punkt, a za brak odpowiedzi 0 punktów.. - Byliśmy w kinie i poszliśmy na zakupy.Dokonaj analizy zdań złożonych współrzędnie.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Nazwij rodzaje zdań złożonych współrzędnie, do każdego sporządź wykres.. tu najczęściej pojawiają się spójniki: albo, lub, czy, bądź; Latem pojadę na Mazury albo wybiorę się z przyjaciółmi w Bieszczady.. (Łączne) Julka jest zdolna i uczy się bardzo dobrze.. Typy zdań złożonych współrzędnie 1. łączneWypowiedzenia złożone współrzędnie składają się z pojedynczych zdań składowych, między którymi nie ma różnic gramatycznych.. Inaczej mówiąc, każde kolejne zdanie wnosi coś do treści wypowiedzenia poprzedniego.Wyjątkiem jest zdanie złożone współrzędne wynikowe, wtedy jedna czynność wynika z drugiej (np. Gosia jest systematyczna, więc nie ma problemów z nauką.). ŁĄCZNE - Czynności współistnieją ze sobą, czyli występują w jednakowym czasie i przestrzeni.. Uda się lub poniesiemy całkowitą porażkę.. Związki między nimi dotyczą treści.. - spójniki: "i", "oraz", "ni", "ani", "a", "jak" lub bezspójnikowo (przecinek).Zdania złożone podrzędnie - wykresy.. a) Niebo zachmurzyło się i zaczął padać deszcz.. Zdanie złożone współrzędnie W zdaniu złożonym współrzędnie żadne ze zdań składowych nie określa drugiego, a zdania te wzajemnie się uzupełniają..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt