Co oznacza pojęcie kreatywna księgowość

Pobierz

Stanowi ona połączenie interesów przedsiębiorstwa z oczekiwaniami odbiorców oraz z wymogami prawa.w encyklopedii zarządzania rachunkowość kreatywna to ta - kie wykorzystanie zakresu wolności osób sporządzających sprawozdanie finansowe, które wynika z braku odpowiednich wzorców, standardów, reguł i procedur będących podstawą przy podejmowaniu decyzji dotyczących procesu tworzenia informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym …Geneza pojęcia "rachunkowość kreatywna" - kontekst międzynarodowy Pojęcie rachunkowości kreatywnej funkcjonowało w literaturze anglojęzycznej już w latach 70.. I choć śmieszy, to trzeba ją znać - nie tylko gdy ma się zamiar pracować w korporacji.. To lubimy.. Definicjach Creative Accounting 2.. Natomiast liczni autorzy podkreślają pozytywną rolę rachunkowo-ści kreatywnej.. Często manipulacje księgowe były dokonywane niezgodnie z przepisami albo na krawędzi prawa.Od księgowej po grafika, czyli kreatywność pilnie poszukiwana Kategoria Życie zawodowe Autor wpisu Katarzyna Klimek-Michno Ocena treści (5) Kreatywność to cenna kompetencja i wymóg, który często pojawia się w ogłoszeniach o pracę.. Popularność zjawiska, którym jest kreatywna księgowość, zaczęła się powiększać wraz z ujawnianymi przypadkami różnego rodzaju nieprawidłowości księgowych, które zaczęły występować w powszechnie znanych międzynarodowych korporacjach..

To pojęcie można zdefiniować w różny sposób.

Reasumując, kreatywna księgowość od księgowości agresywnej (oszukańczej) różni się głównie tym, że kreatywna księgowość odbywa się zgodnie z prawem.Kreatywna księgowość często wynika z interpretowalności przepisów.. M. Tokarski podkreśla, że często używa się określenia krea-tywna księgowość wyłącznie w negatywnym kontekście, podczas gdy rozwią-zania kreatywne mogą być pozytywne, zgodne z prawem i korzystne dla odbior-ców sprawozdania finansowego7.być niezależnym zawodowo, tzn. nie może ulegać wpływom klientów wysuwających żądanie stosowania tzw. kreatywnej księgowości być odpowiedzialnym za przygotowywane i prezentowane informacje dotyczące rachunkowości postępować w sposób profesjonalny, właściwy i przede wszystkim taktowny w kontaktach z klientami i organami państwowymiKreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo Antoni Reczek, prezes PricewaterhouseCoopers- W polskich mediach często używa się określenia kreatywna księgowość błędnie, w zasadzie wyłącznie w negatywnym kontekście, podczas gdy rozwiązanie kreatywne może być pozytywne, zgodne z prawem i korzystne dla odbiorców sprawozdania .Pojęcie "kreatywny księgowy" ma w praktyce swoje dwa oblicza, które są uzależnione od tego czy porusza się on w obrębie prawa czy poza nim..

Odpowiedz Odpowiedzi gucia 6 grudnia 2014 22:15Co oznacza kreatywność w księgowości?

XX wieku jako określenie umyślnej polityki prowadzonej przez zarząd celem oszukania użytkowników sprawozdawczości odnośnie do majątku czy sytuacji finansowej jednostki (Argenti, 1976).Księgowością nazywa się system, który służy do rejestrowania, czyli zapisywania wszystkich zdarzeń gospodarczych w danej firmie.. Uważam, że jeśli normy obowiązującego prawa zostaną przekroczone to mamy już oszustwo a nie kreatywnego księgowego.. Przetykana angielskimi wstawkami, stała się obiektem kpin i żartów, ale bez niej wszystko byłoby trudniejsze.. Korpomowa to slang używany przez pracowników wielkich firm.. Tak tłumaczyli się pewni kreatywni księgowi.. Co ciekawe ostatecznie skończyło się dobrze, bo kreatywność w księgach po dłuższym czasie przełożyła się na faktyczne przepływy pieniężne.Kreatywna rachunkowość oznacza tworzenie oraz wdrażanie rozwiązań nowatorskich, przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności twórczego myślenia.. Stosowanie kreatywnej księgowości może mieć na celu wiele rzeczy.. Tymczasem rachunkowość kreatywną należy także postrzegać jako takie pro-Przede wszystkim sama praktyka manipulacji danymi finansowymi jest różnie określana..

Na międzynarodowym poziomie biznesu jest wręcz ...i agresywne działania księgowych określane mylnie jako kreatywna księgowość.

Prewencji.. 2.Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus "twórczy") - proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami.. Definicje Creative Accounting: Pojęcie "kreatywnej rachunkowości" można zdefiniować na wiele sposobów.. Tymczasem zdania teoretyków rachunkowości są podzielone: nie wszyscy znawcy rachunkowości zgadzają się z popularyzatorami tego pojęcia (I. Griffiths, O. Amat), spora grupa autorów definiuje rachunkowość kreatywną jako pojęcie nie nacechowane negatywnie, które oznacza możliwość dokonywania wyboru.Zdaniem E. Mączyńskiej posługiwanie się pojęciem kreatywnej księgowości jest niezbyt fortunne Słowo kreatywność kojarzy się z czymś pozytywnym, np. z twórczym myśleniem.. Jak pracodawcy rozumieją ten termin?. UWAGA!Jest to korzystny sposób na zwiększenie kosztów w firmie (wynagrodzenie, składki ZUS, odzież robocza czy artykuły BHP) i zyskanie godnego zaufania pracownika.. Co jest ważne podczas szukania pracy?nie tylko księgowego.. W tym przypadku mamy do czynienia jednak z aspektem negatywnym, polegającym na zatajeniu rzeczywistości, a właściwie na kłamstwie2..

Początkowo zaproponujemy tę definicję; "proces polegający na tym, że księgowi wykorzystują swoją znajomość zasad rachunkowości do ...kreatywna".

Znajduje się w nim spis towarów i usług zakupionych lub sprzedanych przez przedsiębiorstwo, pozostałe inwestycje, np. marketingowe czy wynagrodzenia pracowników.Udostępnij artykuł.. Wówczas tym mianem określono masowe ukrywanie strat, a także wyolbrzymianie wyników przedsiębiorstwa, po to, aby zyskać jak najciekawszą ilość inwestorów.. Zresztą sam komiks wziął się z faktycznej sytuacji.. Kreatywność możemy rozumieć jako: zdolność do tworzenia nowych rozwiązań, proces umysłowy, skutkujący powstaniem nowych koncepcji, idei czy skojarzeń, proces rozwijania i przedstawienia nowatorskich pomysłów w celu rozwiązania problemów lub zaspokojenia określonych potrzeb.- pojęcie to jest często błędnie utożsamiane z oszustwami, defraudacjami oraz innymi działaniami przestępczymi, sprzecznymi z prawem i zasadami ra-chunkowości; - termin kreatywna księgowość ma znaczenie neutralne i oznacza zastosowa-nie zasad rachunkowości w sposób niebędący bezpośrednio wskazany w aktach prawnych;W praktykach stosowanych przez amerykańskie firmy, określanych jako kreatywna księgowość, chodziło o taką prezentację wyników finansowych, aby ukryć prawdziwą sytuację spółki przed jej akcjonariuszami.. kreatywna księgowość ( ang. creative accounting) - rejestrowanie, ewidencjonowanie, przetwarzanie i prezentowanie zdarzeń gospodarczych z wykorzystaniem obowiązujących przepisów i właściwie interpretowanych zasad rachunkowości w sposób, który nie jest bezpośrednio w tych przepisach wskazany, a który jest wynikiem zastosowania pomysłowego, …Co ma na celu kreatywna księgowość?. Oto niektóre z nich: zmniejszanie poniesionych przez działalność strat, zwiększanie zysku przedsiębiorstwa; zatajanie ryzyka finansowego; zjednanie sobie pożyczkodawców, kredytodawców czy partnerów handlowych poprzez .- chęć ukrycia prawdziwej sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa.. Metodach Twórczej rachunkowości 3.. Księgowy musi zadecydować w jaki sposób rozliczać wieloletni kontrakt, czy spisać na straty należność, albo jak wysoką zawiązać.Kreatywna księgowość to nic dobrego, bo jak wiadomo kojarzy nam się głównie ze skandalami finansowymi w USA, które ujawnione zostały w 2002 roku.. Myślenie kreatywne natomiast, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań.Czym jest kreatywność?. Określenie kreatywny oznacza: "mają-cy zdolność tworzenia czegoś nowego, oryginalnego, twórczy" [Dunaj, 2001, s. 252], czyli nie ma zabarwienia negatywnego, zatem pojęcie kreatywna ra-chunkowość również powinno być nacechowane pozytywnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt