Przyporządkuj terminy do właściwych określeń

Pobierz

(2p) Połącz w pary elementy obu kolumn, wpisując odpowiednie litery w miejscu kropek.Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do właściwych skutków.. Zadanie 3. jądro Ziemi, powierzchnia nieciągłości Moho, powierzchnia nieciągłości Wiecherta-Gutenberga, warstwa perydotytowa, astenosfera a) Wyznacza dolną granicę skorupy ziemskiej.. rozpad ziarnisty, eksfoliacja, zamróz, uwęglanowienie, utlenianie a) Rozpuszczanie minerałów wskutek działania na skały kwasu węglowego, utworzonego w wyniku rozpuszczenia tlenku węgla(IV) w wodzie.Do niżej podanych określeń przyporządkuj spośród podanych właściwe elementy stanowiące symbol zakresu władzy i funkcji społecznych: czerwone szaty kardynalskie, kobiety (bezbronność), księga (uczoność, pobożność), wielkość postaci, płaszcz z obiciem gronostajowym, tiara papieska, miecz (siła, władza), zasiadanie na tronie (władza), narzędzie do kopania (praca), korona cesarskaPrzyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do ich właściwych skutków.. Zadania krótkiej odpowiedzi, podaj/określ.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Przyporządkuj poniższe terminy do właściwych opisów znajdujących się w tabeli.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. - konspiracyjna organizacja Warszawy.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. stróża podworowe ślad powóz przesieka A. Przyporządkuj terminy do właściwych określeń.Na podstawie pkt..

1 przyporządkuj terminy do właściwych określeń.

W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.. 4 Wpisz we właściwe rubryki imiona i nazwiska przywódców wymienionych krajów.Zadania maturalne z WOSu Temat: Prawo i sądy Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Matura Maj 2019, Poziom Rozszerzony (Stara (przed 2015r.)). W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.6.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać >> TUTAJ <<.Pracę odeślij do godziny 12:00 w pliku Word.. Jedna z posług wchodzących w skład prawa książęcego.. Zadania zamknięte (Prawda/Fałsz, Tak/Nie, testowe itd.). Na podstawie: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia z higieną i ochroną środowiska, Warszawa 1991.. Wydarzenia Skutki "bitwa o handel" A B C D reforma rolna A B C D plan trzyletni A B C Dterminy: skorupa ziemska, jądro wewnętrzne, jądro zewnętrzne, płaszcz Ziemi.. Sprawdzian ma 16 zadań.. Od kilku lat także trenerka fitness propagująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. z lat 1940 do 1944, której celem była akcja Małego Sabotażu..

Przyporządkuj poniższym opisom właściwe terminy.

Łączna liczba punktów Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Etap okręgowy 2007/2008 TEST Witamy Cię w eliminacjachBiologia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.. Polegała albo na obowiązku dostarczania na potrzeby władcy i jego ludzi wozów z zaprzęgami, albo na udostępnianiu samych zaprzęgów.. Wybierz je spośród określeń oznaczonych literami A-D.. Nauczyciel.. jądro Ziemi, powierzchnia nieciągłości Moho, powierzchnia nieciągłości Wiecherta-Gutenberga, warstwa perydotytowa, astenosferaKażdemu rysunkowi przyporządkuj rodzaj budowy geologicznej, wpisując w miejscu kropek odpowiedni termin wybrany spośród podanych.. 0 pkt - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.. Odmienne postacie atomów tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze., 2.. Reforma 2019 - strona 29.. Przystąpiło do niej około 65 tysiące maturzystów.. Wpisz ich oznaczenia literowe przy właściwej nazwie biomu.. Przyporządkuj przykłady zasobów przyrody do.. Przyporządkuj rodzaje świadectw potwierdzających zachodzenie.. Przyporządkuj terminy do właściwych określeń.. .Rodzice o ciemnych włosach mają.. Rodzice o falujących włosach mają .. Roślinożercy są przystosowani do odżywiania.Przyporządkuj każdemu opisowi właściwy.-.. Pierwiastek chemiczny Możliwe odpowiedzi: 1..

Reforma 2019.Przyporządkuj poniższym opisom właściwe terminy.

ŻADEN INNY NIE BĘDZIE PRZYJMOWANY .. depresja kryptodepresja depresja antropogeniczna dno jeziora Bajkał zapadlisko tektoniczne Morza Martwego Dekan poldery w Holandii 7.. Zasady oceniania 1 pkt - za podkreślenie właściwych określeń we wszystkich nawiasach.. Wydarzenia: "Bitwa o handel" Reforma rolna Plan trzyletni Skutki: A. Podkreśl nazwy metod służących do określania wieku bezwzględnego.Przyporządkuj określenia zamieszczone w ramce do właściwych objaśnień.. człowiek zamożny, człowiek biedny, człowiek majętny, krezus, nabab, nędzarz, ubogi, człowiek klepiący biedę, człowiek bogaty Bogacz1 Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do ich właściwych skutków.. jądro Ziemi, powierzchnia nieciągłości Moho, powierzchnia nieciągłości Wiecherta-Gutenberga, warstwa perydotytowa, astenosfera a) Wyznacza dolną granicę skorupy ziemskiej ……………………………………Matura Biolchem.. Nazwa organizacji wiąże się z nazwą miejscowości podwarszawskiej, w której okupant dokonał pierwszej.3) rozróżnia rodzaje transportu do i z komórki (dyfuzja prosta i wspomagana, transport aktywny, endocytoza i egzocytoza).. Nauczycielka biologii i przyrody z pięcioletnim stażem.. Zbiór wszystkich atomów o identycznej liczbie protonów w jądrze., 3.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu..

RozwiązaniePrzyporządkuj poniższym definicjom właściwe terminy.

145.PW Uzupełnij tabelę, wpisując do niej właściwe terminy lub opisy.. Na napisanie poziomu rozszerzonego mieli 180 minut, czyli standardowe 3 godziny.. (2p) Przyporządkuj podanym terminom odpowiednie obszary, łącząc liniami elementy obu kolumn.. Wybierz je spośród określeń oznaczonych literami A-D.. jądro Ziemi, powierzchnia nieciągłości Moho,Przyporządkuj terminy do ich definicji.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.. liczebność - Odpowiedź na zadanie z Biologia 8.. Matura z geografii 2019 odbyła się 15 maja 2019 roku o godzinie 09:00.. Wawer, PET, Buki, Szare Szeregi.. Gleby bielicowe, ubogie w składniki mineralne ze względu na ograniczoną aktywność mikroorganizmów.Przyporządkuj podane synonimy do właściwych grup.. (2 pkt) Strona główna Zadanie Zadanie - biologia.. Na zdjęciach pokazano przedstawicieli trzech różnych gatunków.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.. Odpowiedzi pisz na poniższym arkuszu kolorem zielonym i ten arkusz odeślij.. Przedstaw graficznie (za pomocą kropek) typowy sposób ich rozmieszczenia w populacji.Przyporządkuj podanym w tabeli wyjaśnieniom.. Przyporządkuj pojęcia do odpowiednich opisów.. .Przyporządkuj pojęcia do odpowiednich opisów.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Zadanie 3: Oblicza geografii 1.. 2 p. budowa zrębowa, budowa fałdowa, budowa płytowa, budowa monoklinalna 4 B. Wpisz do tabeli terminy: zrąb, synklina, rów tektoniczny, antyklina.View O2007.pdf from POL 12 at Kozminski University.. Na rysunku przedstawiono powstawanie zarodników u muchomora .Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Różnorodność organizmów.. Wybierz je spośród określeń oznaczonych literami A-D.. Przyporządkuj poniższym opisom właściwe terminy.. - Zadanie 12.. Układ złożony składający się z wzajemnie oddziałujących protonów i neutronów.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Termin Opis Skorupa ziemska Obejmuje skorupę ziemską i cienką górną część płaszcza Ziemi Plastyczna warstwa poniżej litosfery Powierzchnia nieciągłości MohoMatura z geografii 2019 - arkusz i odpowiedzi.. Przyporządkuj poniższym opisom właściwe terminy.. Na rysunku przedstawiono powstawanie zarodników u muchomora należącego do grzybów kapeluszowych.. Przyporządkuj wymienionym poniżej procesom litery .Wszystkie poniższe informacje (A-E) przyporządkuj do właściwych biomów, których dotyczą.. sprawdź swój numer w librusie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt