Medisept silk karta charakterystyki

Pobierz

W przypadku kontaktu ze skórą Nie są .Medisept Velodes Silk 500ml.. Zawiera.Read Book Karta Charakterystyki Medi Sept MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni Aby przeglądać stronę musisz zaakceptować politykę prywatności Medisept dostępnej pod linkiem Polityka Prywatności Products - Medisept Page 10/36.. Działa na wirusy, bakterie, grzyby, prątki gruźlicy; Velodes Soft - Medisept Numer telefonu alarmowego 81 535 22 22 w godz. 8.00 ‒ 16.00 MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni Aby przeglda stron musiszKarta Charakterystyki Medi Sept Karta charakterystyki.. Konopnica 159 c 21-030 Motycz NIP: REGON: 430566102 BDO: 000001634 Przydatne linki dla firm.. Pobierz.. Sposób użycia: Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s).. Data aktualizacji: 28.10.2005 r. Identyfikacja producenta.. Przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godz. KARTA CHARAKTERYSTYKI.. Online Library Karta Charakterystyki Medi Sept niebezpiecznego.. Promocje; Zapytania ofertowe;Medisept - Velodes Silk 500ml; Wybierz kategorie Stoły składane (57) Stoły aluminiowe i drewniane (23) .. z o.o. tel.. Przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godz. 19,90 zł.. Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek.. 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Piktogramy określające rodzaj zagrożenia : Hasło ostrzegawczeThere are no more items in your cart..

Karta Charakterystyki Medi Sept Karta charakterystyki.

Karta Charakterystyki Medi Sept Karta charakterystyki.. Velodes Soft - dezynfekcja rąk MEDISEPT.. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia W przypadku dostania się do dróg oddechowych Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.. Cechy produktu: Higieniczna dezynfekcja w 30 sek.. Pobierz.. Identyfikacja preparatu.. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu.Velodes Silk Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają subprodukty reakcji, które mogą być wysoko toksyczne i w konsekwencjiVelodes Silk Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) 5.3 Informacje dla straży pożarnej: W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej odzieży ochronnej i autonomicznego sprzętu do oddychania.Zapobiega uczuciu lepkości dłoni.. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 3 min.. Banery na karcie: 0 Nasza cena: 18,90 zł / 1szt.. Cechy produktu: Higieniczna dezynfekcja w 30 sek.. Velodes Soft - dezynfekcja rąk MEDISEPT..

karta charakterystykimieszaniny charakterystykimieszaninyKARTA CHARAKTERYSTYKI.

Skuteczny wobec wirusów Rota, Noro, SARS-Cov-2.. Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA.. Velodes Silk Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych.. Velodes Soft - dezynfekcja rąk MEDISEPT.. Załączniki: karta-charakterystyki-velodes-silk.pdf#Velodes Silk - Karta charakterystyki, arkusz-danych-skladnikow-velodes-silk.pdf#Velodes Silk - Arkusz danych składników Nasza cena: 18,90 zł .karta charakterystyki mieszaniny .. - medi-sept .. Łagodne dla skóry pH.. Zdjęcia Produktów Dezynfekcja.. Nazwa preparatu.. Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek.. TotalKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Działanie toksyczne na narządy docelo-we - narażenie jednorazowe, Kategoria 3 H336: Może wywoływać uczucie senności lub za-wroty głowy.. Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek.. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez .Karty Charakterystyki Produktów Dezynfekcja.. MANUSAN (produkt leczniczy) Płyn dezynfekujący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt