Wypisz najważniejsze osiągnięcia starożytnych greków

Pobierz

Osiągnięcia w dziedzinie medycyny: Grecy umieli analizować objawy chorobowe oraz przeprowadzać sekcję zwłok.Jednym z najważniejszych osiągnięć naukowych starożytnych greków było opracowanie przez jednego ze sławnych matematyków tamtejszych czasów, a mianowicie przez Pitagorasa tak zwanej Teorii Pitagorasa, która bardzo często jest wykorzystywana w dzisiejszych czasach.Osiągnięcia starożytnych Greków, które do dziś są aktualne: Język grecki (greckie słowa).. Bóg grecki pochodzenia .Wypisz najwazniejsze postanowienia deklaracji niepodleglosci i konstytucji USA Przedmiot: Historia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: natka92 29.3.2010 (16:25) jakie są CHARAKTERYSTYCZNE monumentalne budowle dla starożytnych cywilizacji?. epoka: Starożytność.. Wyjaśnij, na czym polega znaczenie prawa rzymskiego dla współczesnego prawodawstwa.. Podaj przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską.. Mówiąc o osiągnięciach starożytnych Greków, na pierwszym miejscu należy wymienić ich dokonania w dziedzinie kultury i sztuki.. Posiadali bardzo wiele umiejętności w dziedzinie rzeźby, architektury i sztuki.. przez wiele lat rozwijał sie tu jezyk kultura i sztuka demokracja i filozofia.. To w Grecji zapoczątkowano podział państwa na polis, a dziś możemy uznać to, że dało to początek podziału administracyjnego kraju np. na województwa czy powiaty..

Do dziś aktualne są ich osiągnięcia i możemy z nich korzystać.

Rzeźby pozostałe, jak i budowle architektoniczne są dziś bardzo podziwiane i należą do bezcennych.Przedstaw najważniejsze osiągnięcia starożytnych Greków w dziedzinie filozofii.Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Grecji.. Ustrój polityczny nie jednego współczesnego państwa oparty jest na ustroju starożytnych Greków, zważywszy, iż obecnie istnieje wiele państw demokratycznych.Wymień najważniejsze bitwy powstania kościuszkowskiego i napisz w których Polacy ponieśli porażkę, a które zwyciężyliPrzez wiele lat rozwijały się tu obok siebie język, kultura, sztuka, architektura, filozofia i demokracja.. Pragnęli poznać prawdę oraz zasady, zgodnie z którymi powinni postępować ludzie.Jednym z największych osiągnięć Greków jest kultura.. Oto najpopularniejsi z nich: Zeus (Dzeus),występował, w poematach Homera i Hezjoda.. Myślę, że największym osiągnięciem jaki dokonali Grecy było tworzenie utworów literackich.Przez wiele lat rozwijały się tu obok siebie język, kultura, sztuka, architektura, filozofia i demokracja.. Jednak ja osobiście uważam, że najlepszym osiągnięciem starożytnych greków jest zainteresowanie się filozofią, aspektem życia i wieloma problemami życia, powstania itp..

Podaj charakterystyczne cechy sztuki rzymskiej.Bóstwa starożytnych Greków.

Jednak ja osobiście uważam, że najlepszym osiągnięciem starożytnych grek w jest zainteresowanie się filozofią, aspektem życia i wieloma problemami życia, powstania itp. • Filozofia Od wiek w ludzie szukali odpowiedzi na pytania: jak żyć?przejście na osiadły tryb życia, uprawa roli i hodowla zwierząt, wykorzystanie koła i pisma, zajmowanie się religią, nauką i budowaniem coraz wymyślniejszych konstrukcji, rozwój handlu, nowych metod transportu w tym morskiego, jak również potrzeba obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi doprowadziły ostatecznie do powstania pierwszych cywilizacji, …Starożytni Grecy stworzyli podstawy nauk politologicznych i filologicznych.. Egipt w okresie starożytnym był krajem gdzie rozwijała się w bardzo dużym stopniu kultura, mogą świadczyć o tym liczne przykłady architektoniczne, dzieła literackie, rozwój religii, pisma, w końcu osiągnięcia w wielu dziedzinach nauki np.: matematyka, zwłaszcza geometrii i algebry oraz .Rzym starożytny był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie.. Panteon bogów greckich to plejada różnorodności w postaci, wyglądzie, atrybutach władzy i zadaniach, za które bogowie byli odpowiedzialni.. Hellada pozostawiła po sobie wiele bezcennych zabytków, jednak niesprawiedliwym jest ograniczanie greckiego dorobku do wybitnych dzieł sztuki i architektury.Największe greckie osiągnięcia są bowiem nienamacalne..

Podaj charakterystyczne cechy sztuki rzymskiej.Osiągnięcia starożytnych Egipcjan.

Wyjaśnij, na czym polega znaczenie prawa rzymskiego dla współczesnego prawodawstwa.. Wspomniane wynalazki i osiągnięcia rzymskie odegrały ważną rolę w rozwoju .Przedstaw najważniejsze dokonania starożytnych Rzymian w architekturze.. Pierwsi starożytni filozofowie dociekali natury świata, próbowali określi zasady, które rządzą jego funkcjonowaniem, starali się pozna wnętrze człowieka i określi jego możliwości, a także jego miejsce w otaczającym go świecie.Najważniejsze osiągnięcia Greków: - rozwinięcie filozofii czego dowodem są słynni filozofowie np. Sokrates, Platon i Arystoteles - igrzyska olimpijskie - demokracja ateńska - rozwinięcie nauk na płaszczyźnie matematyki, histori oraz geografii - liczne wynalazki - porządki architektoniczne - malarstwo wazowowe - rzeźba - język - kultura - teatr - zawodowy dramatopisarzy - liczne zabytki AtenPorzadek dorycki szczególnie rozpowszechnione był na greckim stałym lądzie i w Italii, podczas gdy jońśki głownie wystepował w Azji Mniejszej i na wyspach.. .Podsumowując, widać iż Grecy w bardzo wielu dziedzinach takich jak: architektura, sztuka, rzeźba, literatura i filozofia, ma swoje duże osiągnięcia, które przyczyniły się do rozwoju cywilizacji i nauki..

: Starozytna grecja z pewnoscia była najlepszym przykładem na osiągniecia greków .

grecy: teatr, dyspliny sportowe, demokracja ateńska.Dorobek dotyczył wielu różnych dziedzin.. *Igrzyska olimpijskie *Filozofia *Teatr *kultura *literatura *architektura(np. kolumny) *rzeźba *spartańskie warunki *demokracja ateńska *nauka(astronomia,matematyka,geografia,) *grecy założyli pierwszą akademię i liceum *alfabetomów najważniejsze osiągnięcia starożytnych greków - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. W okresie Peryklesa (?złoty wiek Peryklesa?). To Grecy zapoczątkowali i stworzyli teatr.. Zaliczamy do niej pismo gracie, literaturę.. Kultura w starożytnej Grecji podlega periodyzacji typowej dla rozwoju państwa greckiego, a więc wyróżniamy trzy okresy:Również Grecy są twórcami filozofii, czyli umiłowania mądrości.. 2.Grecy swoją ojczyznę nazywali Helladą ,a siebie Hellenami.NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA GREKÓW: Filozofia - greccy filozofowie jako pierwsi stawiali pytania dotyczące natury świata oraz człowieka.. mamy takie zadanie z historii ale mamy napisać tylko te najważniejsze i .Starożytni Grecy zasłynęli w dziedzinie nauki, filozofii, sztuki, sportu, a także polityki.. Z języka greckiego pochod.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .Przedstaw najważniejsze dokonania starożytnych Rzymian w architekturze.. bujnie rozwijała się architektura i powstał nowy, trzeci porządek architektoniczny: koryncki z głowicą kolumny w kształce lisci akantu.Wymień po 3 osiągnięcia starożytnych Greków i Rzymian, które budzą Twój podziw.. Zastanawiali się nad tym jak powstał świat i jakie rządzą nim prawa.. Powstały wtedy zgromadzenie ludowe, które rządziło państwem i dało początek obecnym władzom państwa.. Do jego zdobyczy i osiągnięć kultury, które najlepiej się rozwinęły zaliczamy: budownictwo, filozofię, literaturę, religię, sztukę, retorykę, historiografię czy naukę.. dział: Życie religijne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt